Vyhlásenie výsledkov

Október 2021

V októbri 2021 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, ktorému bude predchádzať týždeň filmov žánrovo zameraných na sci-fi a fantasy. 

Záverom tohto týždňa bude seminár pre autorov s porotcami a organizátormi. 

Súčasťou kultúrneho programu bude slávnostné oceňovanie víťazných autorov Cenou Gustáva Reussa.

Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne aj na sociálnych sieťach a oficiálnej webovej stránke. Zborník bude zverejnený aj na internetovej stránke Fandom.sk.

Víťazi súťaže

Výhercom gratulujeme!

I. kategória: 15 – 25 rokov

  1. meno, názov poviedky
  2. meno, názov poviedky
  3. meno, názov poviedky

II. kategória: nad 25 rokov

  1. meno, názov poviedky
  2. meno, názov poviedky
  3. meno, názov poviedky

Zborníky na stiahnutie

Prezrite si